Algemene voorwaarden online lessen


Waar ter wereld je ook bent, wij heten iedereen van harte welkom om een online les te volgen bij Balletschool Lisette.

Wat ontzettend leuk dat je hebt besloten een online les bij ons te volgen. Lees de volgende Algemene Voorwaarden Online Lessen alsjeblieft goed door, voor je de les daadwerkelijk reserveert.

Onze online lessen zijn voor bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder. Jongeren mogen alleen deelnemen na expliciet toestemming van hun ouders en na overleg met Balletschool Lisette. Stuur alsjeblieft een mailtje naar info@balletschoollisette.nl als je vragen hebt.

 

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online overeenkomsten tussen Balletschool Lisette, hierna te noemen: de balletschool en de afnemer van een les/cursus, hierna te noemen: de leerling.

 

2. Aansprakelijkheid

A. Het deelnemen aan de online lessen van de balletschool geschiedt geheel voor risico van de leerling. Bij inschrijving verklaar je dat je medisch gezien fit genoeg bent voor deelname aan een dansles.
B. Balletschool Lisette is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de online lessen.

 

3. Betaling
A. Bij inschrijving verplicht men zich tot betaling van het online lestarief. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de les van de balletschool blijft de leerling verplicht het lesgeld te voldoen. De mate van aanwezigheid staat los van de betalingsverplichting.
B. Als twee of meer personen uit hetzelfde huishouden willen deelnemen, is er twee keer betaling nodig.
C. Betaling dient online gedaan te worden, via PayPal of IDEAL. Zorg ervoor dat je al je betaalbewijzen bewaart, soms kan er naar gevraagd worden.
D. Online lessen kunnen niet gereserveerd worden zonder betaling vooraf. Je plek in een les is pas gegarandeerd nadat de betaling door ons is ontvangen.
E. Lessen die al hebben plaatsgevonden worden nimmer gerestitueerd.
F. Wil je een gereserveerde les annuleren, dan kun je tot 1 week voor aanvang van de les nog je geld terugvragen. Binnen 1 week voor aanvang van de les wordt je betaling omgezet in een tegoed, waarmee je binnen 3 maanden een andere les kunt reserveren.
G. Als wij door onvoorziene omstandigheden de les moeten annuleren of verzetten, wordt het betaalde lesgeld omgezet in een tegoed, waarmee je binnen 3 maanden een andere les kunt reserveren op een tijdstip dat jou uitkomt.

 

4. Privacy
A. De inloggegevens van de lessen mogen in geen geval gedeeld, weggegeven of verkocht worden aan een andere persoon, of instelling. Als je een les reserveert, ga je ermee akkoord dat je zo voorzichtig mogelijk omgaat met de inloggegevens, om fraude te voorkomen.
B. Balletschool Lisette heeft het recht om deelnemers uit te sluiten van verdere deelname, zonder verplichting tot terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld, als wij geloven dat de inloggegevens worden misbruikt.
C. Balletschool Lisette zal onder geen enkel beding je gegevens delen met andere partijen. In mijn e-mailcorrespondentie aan de deelnemers zal ik jouw e-mailadres altijd afschermen.
D. Je mag in geen enkel geval contact opnemen, of proberen te communiceren met een andere klant van Balletschool Lisette met klachten over een ervaring met ons. Dat zal leiden tot onmiddellijke uitsluiting van toekomstige deelname aan lessen bij Balletschool Lisette. Je feedback is welkom, of het nu publiekelijk is of privé, maar enige vorm van misbruik, belediging of schoffering van onze docenten wordt niet getolereerd.

 

5. Zoom app
Je dient de Zoom applicatie gedownload te hebben op je apparaat voor je kunt starten met een online les.
Reserveren kan tot 2 uur voor aanvang van een les, daarna ontvangen alle ingeschreven leerlingen een e-mail met de inloggegevens.
Als je 60 minuten voor aanvang van de les nog geen link hebt ontvangen, check je spam of junk map. Als je daar de e-mail niet vindt, stuur ons dan direct een mailtje, zodat we de uitnodiging opnieuw kunnen sturen. Zorg er dus voor dat je zeker weten je link hebt ontvangen, omdat we niet vlak voor de les toegang tot onze e-mail hebben.

 

De ‘meeting’ wordt ongeveer 10 minuten voor aanvang van de les geopend en we beginnen precies op tijd. Als je om de een of andere reden te laat bent, log dan niet later dan 10 minuten na de start van de les in, om blessures te voorkomen. Het eerste deel van de les is bedoeld voor een verantwoorde warm-up en kan dus niet overgeslagen worden om veilig te trainen.

 

Met het lezen van deze pagina ga je ermee akkoord dat je begrepen hebt en het eens bent met al het bovenstaande.

 

We kijken er naar uit je te verwelkomen in de les!